que lle vou pedir aos reis...

pois este libro, escrito por un profesor da Universidade de Minnesota de simpático nome James Kakalios.

Entre outras cousas, explica os mecanismos da transmisión do calor por convección e conducción no capítulo "meteoroloxía mutante", a Lei de Ampere no capítulo "como Electro convertiuse en Magneto cando botou a corrrer", as leis de Faraday e o magnetismo en "como Magneto convertiuse en Electro cando botou a correr", as rotacións e o momento angular no capítulo "pode o home formiga escapar dunha bolsa de papel?" ou as correntes eléctricas no capítulo "Superman ensina a Spiderman". Imprescindible!!! A páxina web do autor: click A páxina web que ten adicada ao libro (en inglés, inclúe o primeiro capítulo adicado ás forzas e ao movemento): click

imprimir