Probas trimestrais na Aula de Historia

Están a vosa disposición neste enlace os temarios das probas que se van a realizar os días 31 de Maio e 1 de Xuño na Aula de Historia. Lembrádevos da obrigatoriedade da presentación das libretas de limpo

imprimir