Ipad vs xornal

Está claro que por cómodo que sexa a tecnoloxía para estarmos ben informados, hai utilidades da prensa escrita que son absolutamente insubstituíbeis.

imprimir