Cal é a situación do galego nas novas tecnoloxías?

A semana pasada presentouse Exeria, unha innovadora ferramenta informática para analizar e traducir textos, dando propostas ou solucións cunha liguaxe non sexista. Unha das persoas que interviron na creación de Exeria foi Cristina Gomis. Esta responsable da empresa creadora do corrector comenta que a situación do galego nas novas tecnoloxías mídese polo número de persoas que colaboran nelas...

imprimir