A PINTURA MODERNA

Como complemento e ampliación o que imos ver na aula sobre a arte da segunda metade do século XIX e as primeiras décadas do século XX subinvos unhas imaxes correspondentes o Impresionismo e o Fauvismo

Os principios básicos dos dous movementos os tendes en IMPRESIONISMO-FAUVISMO.pdf


imprimir