650 millóns de anos en 1.20 minutos

Vídeo sobre a tectónica de placas. Atención ao aspecto futuro dos continentes segundo o modelo actual.


650 Million Years In 1:20 min - Watch more free videos


imprimir