Xeografia e Historia

Se queres consultar a presentación do Renacemento vai a esta dirección <http://www.xente.mundo-r.com/auladehistoria/index1.htm Algunhas direccións interesantes sobre o mesmo tema http//mv.vatican.va/4_ES/pages/MV_Musei.html http://www.arteguias.com/renacimiento.htm http://www.aboutflorence.com/florencia/arte-y-cultura-en-Florencia.html