XEOGRAFÍA DE 3º ESO.

Está a disposición dos alumnos de 3º un pequeno exercicio interactivo sobre Agricultura, ganderia e pesca no mundo. As instruccións para cumplimentalo están no blog da aula de historia. Tende en conta que o enlace para a súa realización estará aberto tres días ata o xoves 3 de febreiro. Aqueles alumnos que non o poidan facer na casa teñen a súa disposición os ordenadores da aula para cumplimentalo.

imprimir