Tamén se pode facer música en galego

Este é o vídeo da canción "Calamar" do grupo The Homens. Evidentemente, pode gustarnos ou non, pero o que ninguén pode negar é a importancia de que haxa xente disposta a facer música pop en galego, lingua que se identifica, no que á música se refire, co folk e pouco máis. Ademais o vídeo está bastante ben.

imprimir