Proxecto domo

O alumnado de terceiro da ESO está a desenvolver un traballo que temos denominado "proxecto domo" como final do tema de xeometría que vimos de dar na asignatura de Matemáticas. O proxecto ten unha parte teórica na cal deben facer unha pequena investigación sobre as cúpulas xeodésicas e o seu inventor, o enxeñeiro norteamericano Buckminster-Fuller, e outra práctica na cal deben construir cos materiais que consideren axeitados unha maqueta a pequena escala e, e fosen capaces, levantar unha cúpula xeodésica na cal poidan entrar os compoñentes respectivos de cada grupo de traballo.Pódese botar un ollo aos seus avances aquí.


imprimir