Oseira, Lugo, Tordesillas e Salamanca... A viaxe de 2º de ESO

Xa tendes subidas as fotos que fixo na súa maioría Floren. Todos queles que teñan fotos e queiran compartilas cos demais só teñen que entregalas a Fernando. O video tardará un chisco...

imprimir