O TRABALLO DA CLASE OBREIRA

Xa sabes cales eran as condicións de vida e de traballo da nova clase social xurdida da Revolución Industrial; O taylorismo e o fordismo convirtiron aos traballadores nunha especie de autómatas... Charles Chaplin no lo mostra nunha película xenial: " Tiempos modernos ", na que caricaturiza a unha humanidade degradada no mundo laboral dunha fábrica Mais información sobre a Revolución Industrial na páxina da Aula de Historia

imprimir