O PORTO DE VIGO

O peirao da Laxe a finais do S. XIX
Feita a visita o Porto Comercial e coma axuda para o traballo que hai que realizar, tes esta páxina web cos datos que necesitas así coma as fotografias feitas na saída para que fagas uso das mesmas

imprimir