o número e

Na clase de matemáticas de 4º da ESO estamos a ver o tema dos logaritmos. Relacionado con eles aparece o número e, base dos logaritmos neperianos (ou naturais). Este número,

imprimir