O ISLAM EN 2º DE ESO

Xa temos algunhas entradas na nova páxina da aula de historia relativas ao Islám e a entrada dos musulmáns na península...

imprimir