MANIPULAR... MANIPULAR

Desde a máis remota antiguedad o home manipulou ao seu antollo as cousas buscando un beneficio... En historia é o pan noso de cada día e desde a invención da fotografía fíxose continuamente. Nos últimos tempos, e coa fotografía dixital e o photoshop a manipulación está á orde do día..., sirvan estes exemplos como mostra... ( no aula veremos máis... )

imprimir