fotos do día que nevou (lixeiramente) no colexio

Non son gran cousa, pero non deu para máis.

Neve no colexio 9-I-2009