Fight against the global warning

(tradución libre: hai que coller o bus -o metro, neste anuncio- e deixar o coche na casa)

[Visto aquí]

imprimir