EXPONENCIAIS E LOGARITMOS

Un repaso do tema que estamos a dar agora mesmo en clase. Inclúe exercicios sinxelos e unha explicación detallada do visto no aula. Click.

imprimir