Exercicios

Exercicios de repaso (para quen teña que facer algunha recuperación): - MATEMÁTICAS 4º DE ESO - MATEMÁTICAS 3º DE ESO - FÍSICA 4º DE ESO
Recuperacións: 3º A, B, C: mércores 16 de xaneiro 4º A: venres 18 de xaneiro 4º B, C: xoves 17 de xaneiro FÍSICA 4º ESO grupo I: luns 14 de xaneiro