EXAMES DE SETEMBRO

Para aqueles que teñan que rendir contas no mes de setembro ou simplemente entregar aqueles traballos pendentes, acó tendes o calendario de probas correspondentes a ese mes