Etimoloxía dos elementos da táboa periódica

Peter van der Krogt é un químico holandés. Ten unha páxina web na que explica a orixe dos nomes dos elementos da táboa periódica e como se escriben en 50 linguas distintas. Merece a pena botarlle un ollo ao seu sitio (Elementymology & Elements Multidict) e descobrir porqué o Tecnecio ou o Itterbio ou o Rutherfordio teñen eses nomes. Aquí podemos ver a Peter nas localidades de Strontian e Ytterby, as cales dan nome ao Estroncio e ao Itterbio:

imprimir