dúas cousas

- Solucións dos exercicios de repaso de Física de 4º de ESO: click. - Enunciado completo do problema dos buses do Colexio para aqueles que non o fixeron no seu momento: click. (Dúbidas, preguntas ou consultas: eloy[at]colexiomartincodax.com)

imprimir