Datas exames de recuperación

Debido a un erro, nas notas de 3º e 4º da ESO non apareceron as datas dos exames de recuperación das asignaturas de matemáticas de 3º e 4º e de Física de 4º. Son as seguintes: - Matemáticas 3º ESO: mércores 20 de xaneiro. (Exercicios de repaso) - Matemáticas 4º ESO: xoves 21 de xaneiro. (Exercicios de repaso) - Física 4º ESO: luns 25 de xaneiro. (Exercicios de repaso)

imprimir