Corrección dos Climogramas para os alumnos de 3º de ESO

Aínda que a corrección levarémola a cabo na aula ao longo destes días, deixovos na páxina correspondente da aula de historia unha presentación na que aparecen os oito climogramas feitos para que os comparedes cos vosos. Non vos esquezades de comprobar tamén os datos numéricos...