Corrección das láminas do Renacemento

Nesta dirección tendes as respostas do exercicio de localización das 33 imaxes das obras do Renacemento

imprimir