CASAS

Fotos das casas feitas na asignatura de Tecnoloxía: