Becas de inmersión lingüística para o verán 2012

O Ministerio de Educación, Cultura e Deporte convocou axudas para participar nun programa de inmersión lingüística en colonias de vacacións, para o verán de 2012 e cuxa información podedes consultar na seguinte ligazón:

http://www.boe.es/boe/dias/2012/03/30/pdfs/BOE-A-2012-4426.pdf


imprimir