AULA DE HISTORIA 3º e 4º ESO

O temario das Suficiencias de Xeografía e Historia do día 13 de Abril atópase no blog da páxina da Aula de Historia. Nela atoparedes tamén o Plan de Traballo de Xeografía de 3º e Historia de 4º vixente ata o día 9 de Abril