As matemáticas son cousa de letras

Para que vexades que as matemáticas son unha ciencia diminuta sen a lingua.:)

imprimir