as leis de Faraday como obras de arte

Fai pouco alguén quedou na miña clase nun recreo facendo uns exercicios da asignatura de Tecnoloxía relacionados coa inducción electromagnética e as leis de Faraday. Gracias a iso lembreime dun artista norteamericano, Richard Box, que fai instalacións artísticas debaixo de torres de alta tensión (máis de 400.000 voltios) colocando varios centos de tubos fluoresecentes que se encenden debido ao campo eléctrico que xenera a corrente eléctrica que corre polos fíos das torres. Na súa web hai imaxes coma esta:

831 tubos fluorescentes ocupando un volume de 145 x 39 x 1.5 metros.
(sería divertido facer a instalación un día destes e tomar algunhas fotos do resultado; o propio Richard Box ten levado neóns de cores diversas con resultados moi curiosos)

imprimir