AI VEN O MAIO

Dentro dás múltiples actividades desenvolvidas ao longo da semana cultural e das que iredes tendo cumprida conta, está a construción de dous maios e a confección das correspondentes cantigas polos alumnos de 2º de ESO, sempre baixo a coordinación de Isabel, a profesora de Galego...

Ahí ven o maio de frores cuberto ... Puxéronse á porta cantándome os nenos; i os puchos furados pra min estendendo, pedíronme crocas dos meus castiñeiros. Pasai, rapaciños, calados e quedos; que o que é polo de hoxe que darvos non teño. Eu sonvos o probe do pobo galego: pra min non hai maio, ¡pra min sempre é inverno! ...


imprimir