Reserva de praza para o curso 2019/2020 irmans/irmás

Reserva de praza para o curso 2019/2020 irmans/irmás

Estamos comezando os trámites para a admisión de novo alumnado no curso 2019/2020 e precisamos que aquelas familias con alumnado xa matriculado no Colexio, que desexen inscribir a novos irmáns o irmás de cara ao vindeiro curso, contacten con secretaría antes do remate do mes de xaneiro.

Asimesmo, agradecemos que as baixas de cara ao próximo curso, de alumando actualmente matriculado, sexan comunicadas canto antes.