Protocolo primeiras saídas do Centro

Protocolo primeiras saídas do Centro

Coa finalidade de  "normalizar" o noso día a día, imos comezar con algunhas saídas, tomando as seguintes precaucións:

 • Faranse en lugares exteriores evitando o contacto con persoas alleas á escola.
 • No transporte escolar
  • Todo o alumnado deberá levar máscara.
  • Estarán sentados no mesmo sitio tanto na ida como na volta.
  • O autobús se desinfectará previa á subida e tras a baixada do alumnado.
  • O alumnado de distintos cursos manterá unha separación dunha ringleira de asentos libres.
  • Non haberá saídas comúns entre distintos niveis.

É obrigatorio o disfrute destas actividades!!


imprimir