Reunións novo alumnado

Reunións novo alumnado

Nos próximos días terán lugar as reunións informativas de presentación do curso para:

Recibiredes todos os implicados unha convocatoria por mail

 

Os horarios serán os seguintes:

Infantil 3 anos

    IMPORTANTE: Só pode asistir ás reunións 1 familiar por neno (incluídas as visitas ás aulas cosnenos e nenas).

 

1º de Primaria e alumnado novo de 2º de Primaria

    A reunión terá lugar no ximnasio do edificio de primaria.

    IMPORTANTE: Só pode asistir ás reunións 1 familiar por neno.

 

Alumnado novo de 1º de ESO

    IMPORTANTE: A esta visita só poderá asistir o alumnado.