Departamento de orientación

Ao longo da vida dos nenos e nenas, concorren unha morea de experiencias, pensamentos e emocións que conformarán a súa personalidade.

Ás veces, no proceso de desenvolvemento persoal propio do crecemento, teñen lugar desaxustes que precisan dunha axuda para continuar.

A mirada e o acompañamento pacientes dos mestres e mestras sobre cada alumno ou alumna como ser individual e único, é moi importante para detectar estas posibles alteracións o dificultades. Posteriormente comunícase ás familias e ao Departamento de Orientación, que é quen coordina e asesora sobre as intervencións que deberían levarse a cabo.

Este equipo de profesionais está formado por:

Todos eles están tamén á disposición das familias para solventar calquera dúbida ou inquedanza que lles poida xurdir durante a escolaridade dos seus fillos e fillas.