Introdución á web interna

A integración dos avances tecnolóxicos no proceso educativo foi dende sempre un reto para a comunidade do Colexio Martín Códax: comunicación a través da web e do correo electrónico, programas de microportátiles para os rapaces e rapazas etcétera.

En 2011 botamos ademais a andar unha web interna para mellorar a experiencia e a eficacia do proceso educativo. A web permítelles a todos os membros da comunidade (pais e nais incluídos) seguir atentamente o desenvolvemento dos cursos, recibir materiais e crear novos contidos, rompendo as barreiras entre o ensino dentro do cole e o que sucede nas casas. 

Pero ademais cremos que esta web interna era tamén unha oportunidade para reforzar a coaprendizaxe e está enfocada a primar a creatividade dos rapaces e rapazas, a permitirlles formar grupos de traballo e desenvolver tarefas en conxunto, e a potenciar valores transversais.

Todos os membros da comunidade educativa teñen acceso a esta web interna: rapaces e rapazas, nais e pais, e por suposto profes. Se pertences á comunidade e non sabes aínda como entrar na web, consulta a sección Rexistro.


imprimir