Inicio do vindeiro curso 2017/2018

Xa saíron publicadas as datas de inicio do curso 2017/2018:

Ed. Infantil e Ed. Primaria: 11/9/2017

E.S.O. 15/09/2017


imprimir