Reserva de praza para irmáns de alumnos e alumnas. CURSO 2015/2016

Comezando os trámites para a admisión de alumnos e alumnas novos no curso 2015/2016, precisamos que aquelas familias con con alumnado xa matriculado no Colexio, que desexen inscribir a novos irmáns de cara ao vindeiro curso, cubran os datos que se piden no documento adxunto. e o remitan á secretaría do Colexio antes do remate do mes de xaneiro


imprimir