Prazo solicitude de admisión para o curso 2014/2015

Xa está aberto o prazo de solicitude de admisión para o curso 2014/2015. Adxuntamos o impreso de solicitude para que, os que xa tendes fillos matriculados no Colexio, e queredes matricular a irmáns, o entreguedes cuberto en secretaría á maior brevidade, xunto coa fotocopia do DNI (ous no seu defecto fotocopia do libro de familia) do novo alumno.


imprimir