Entrega dos cadernos da Editorial Bayard a 5º-6º de Ed. Primaria e 3º-4º E.S.O.

Durante este curso, tal como xa vos indicamos no listado de libros de texto, formalizamos unha suscripción aos cadernos de Ed. Bayard.