Servizo de comedor e autobús para o alumnado de Ed. Secundaria

Como xa sabedes, o alumnado de Secundaria ten no seu horario un día de clase pola tarde, polo que teñen que xantar na Escola


imprimir