Aviso para os alumnos e alumnas de 6º de Ed. Primaria.

Indicámosvos que os rapaces e rapazas de 6º de Ed. Primaria deberán mercar un libro para a materia Educación para a Cidadanía.
CIDADANIA DE EDITORIAL VICENS VIVES
ISBN:978-84-316-9398-5